بکس وجعبه بکس دستی

 • از تا
  • رونیکس_Ronix
  • نووا-(NOVA)
  • توسن_TOSAN
  • باس(BOSS)
  • یوز(YOOZ)
  • 18 ولت
  • مکانیکی
  • خانگی
  • عمومی صنعتی
  • تاسیسات
  • کروم - وانادیوم
  • 1/2 اینچ
  • 1/4 اینچ
  • 3/8 اینچ
  • کروم براق
  • مشکی

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

جعبه بکس 22 پارچه توسن

1,489,000 تومان 1,548,000 تومان

موجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

جعبه بکس 22 پارچه توسن

1,489,000 تومان 1,548,000 تومان

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

موجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

موجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

ناموجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

ناموجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با..

ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با..

موجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

موجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

موجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسنجنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

موجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسنجنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

ناموجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

ناموجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

موجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

موجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

ناموجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

ناموجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

نمايش 1 تا 16 از 86 (6 صفحه)

قیمت آچاربکس وجعبه بکس دستی

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

تمامی حقوق محفوظ می باشد