موتور برق بنزینی

 • از تا
  • هیوندای (HYUNDAI)
  • اکتیو (ACTIVE)
  • رونیکس_Ronix
  • توسن_TOSAN
  • آروا_Arva
  • آسترا (ASTRA)
  • سایر
  • کنزاکس (KENZAX)
  • دو زمانه
  • چهار زمانه
  • باغبانی
  • عمومی صنعتی
  • 800 وات
  • بنزینی
  • گازوئیلی

موجود  موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2865HN اکتیو

ویژگی های موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2865HN  اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکانیز..

موجود  موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2865HN اکتیو

ویژگی های موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2865HN  اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکانیز..

موجود موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدلAC-2830HN اکتیو

ویژگی های موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدلAC-2830HN اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکانیزم کار ساده ت..

موجود موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدلAC-2830HN اکتیو

ویژگی های موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدلAC-2830HN اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکانیزم کار ساده ت..

موجود موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG5370-A هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG5370-A هیوندای : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ..

موجود موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG5370-A هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG5370-A هیوندای : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ..

ناموجود موتور برق 1/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1210-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 1/2 کیلوواتخروجی 12V/4A "DCوزن دستگاه 12 کیلوگرم..

ناموجود موتور برق 1/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1210-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 1/2 کیلوواتخروجی 12V/4A "DCوزن دستگاه 12 کیلوگرم..

موجود موتور برق 2/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1220-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 2/2 کیلوواتخروجی 12V/5A "DCوزن دستگاه 18.5 کیلوگرم..

موجود موتور برق 2/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1220-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 2/2 کیلوواتخروجی 12V/5A "DCوزن دستگاه 18.5 کیلوگرم..

ناموجود موتور برق 3/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1230-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 3/2 کیلوواتخروجی 12V/5A "DCوزن دستگاه 33.5 کیلوگرم..

ناموجود موتور برق 3/2 کیلو وات اینورتر هیوندای مدل HG1230-IG

موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورترسیستم استارت هندلی دستیحداکثر توان خروجی 3/2 کیلوواتخروجی 12V/5A "DCوزن دستگاه 33.5 کیلوگرم..

موجود موتور برق بنزینی 1100وات هندلی مدل1011Gتوسن

ویژگی هاومشخصات موتور برق بنزینی 1100وات (استارت دستی(هندل) )مدل1011Gتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به سیستم قطع..

موجود موتور برق بنزینی 1100وات هندلی مدل1011Gتوسن

ویژگی هاومشخصات موتور برق بنزینی 1100وات (استارت دستی(هندل) )مدل1011Gتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به سیستم قطع..

موجود موتور برق بنزینی 1100وات هندلی مدل1033Gتوسن

ویژگی های و مشخصات  موتور برق بنزینی 1100وات (استارت دستی(هندل) )مدل1033Gتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به ..

موجود موتور برق بنزینی 1100وات هندلی مدل1033Gتوسن

ویژگی های و مشخصات  موتور برق بنزینی 1100وات (استارت دستی(هندل) )مدل1033Gتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به ..

موجود موتور برق بنزینی 3300وات استارتی مدل 1133GWتوسن

ویژگی هاو مشخصات موتور برق بنزینی 3300وات (استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1133GWتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار.-مجه..

موجود موتور برق بنزینی 3300وات استارتی مدل 1133GWتوسن

ویژگی هاو مشخصات موتور برق بنزینی 3300وات (استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1133GWتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار.-مجه..

موجود موتور برق بنزینی 5500وات مدل 1155GWتوسن

  ویژگی ها و مشخصات موتور برق بنزینی 3300وات (استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1155GWتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر اب..

موجود موتور برق بنزینی 5500وات مدل 1155GWتوسن

  ویژگی ها و مشخصات موتور برق بنزینی 3300وات (استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1155GWتوسن : -مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر اب..

موجود موتور برق بنزینی 6500وات مدل 1165GWتوسن

ویژگی ها و مشخصات موتور برق بنزینی 6500وات(استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1165GWتوسن :-مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به سی..

موجود موتور برق بنزینی 6500وات مدل 1165GWتوسن

ویژگی ها و مشخصات موتور برق بنزینی 6500وات(استارت الکتریکی -استارت دستی)مدل 1165GWتوسن :-مجهز به سیمپیچی 100% مس بمنظورافزایش طول عمر ابزار-مجهز به سی..

ناموجود موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2830H اکتیو

 ویژگی ها و مشخصات موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2830H اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکان..

ناموجود موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2830H اکتیو

 ویژگی ها و مشخصات موتور برق( ژنراتور برق3 کیلو وات ) 4 زمانه مدل AC-2830H اکتیو : - دارای موتورOHV تک سیلندر4 زمانه کم جا و مقاوم تر ، مکان..

ناموجود موتور برق3.5کیلو وات اینورتر مدل HG3233هیوندای

ویژگی های موتور برق3.5کیلو وات اینورتر مدل HG3233هیوندای  : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امن..

ناموجود موتور برق3.5کیلو وات اینورتر مدل HG3233هیوندای

ویژگی های موتور برق3.5کیلو وات اینورتر مدل HG3233هیوندای  : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امن..

ناموجود موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG9650-A هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG9650-A هیوندای : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ، کار..

ناموجود موتور برق3کیلو وات(الکتریک استارت)مدلHG9650-A هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG9650-A هیوندای : - از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ، کار..

موجود موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG5360-PG هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG5360-PG هیوندای  : از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم ام..

موجود موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG5360-PG هیوندای

ویژگی های موتور برق3کیلو وات(هندل دستی)مدلHG5360-PG هیوندای  : از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم ام..

ناموجود موتور برق4کیلو وات اینورتراستارتی مدلHG3540هیوندای

ویژگی های موتور برق4کیلو وات اینورتراستارتی مدل HG3540هیوندای :- از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ، ک..

ناموجود موتور برق4کیلو وات اینورتراستارتی مدلHG3540هیوندای

ویژگی های موتور برق4کیلو وات اینورتراستارتی مدل HG3540هیوندای :- از کاربرد های این موتور برق بنزینی هیوندای می توان به مصارف مراکز مهم امنیتی ، ک..

نمايش 1 تا 16 از 37 (3 صفحه)

قیمت موتور برق بنزینی

کاربرد موتوربرق بنزینی زمانی مشخص می شود که  برق قطع شود و یا در شرایطی قرار می گیرید که برق وجود ندارد.
برق یک عنصر حیاتی در زندگی انسان ها می باشد. و در جایی که برق وجود ندارد , موتور برق بنزینی یک راه حل بسیار خوب می باشد. موتور برق بنزینی فابلیت تبدیل بنزین را به برق دارد و به راحتی در جاهایی که امکان برق رسانی وجود ندارد می توانید با بنزین برق تولید نمایید.

موتوربرق بنزینی چیست؟

هر موتوری که با مصرف سوخت بتواند برق تولید کند را موتوربرق گویند. سوخت مصرفی بعضی از موتور برق ها بنزین است که به آن موتور برق بنزینی یا مولد الکتریکی گفته می شود. موتور برق بنزینی در واقع یکی از بهترین انواع ژنراتور ها می می باشد. یکی از ویژگی ها موتوربرق بنزینی توانایی کار در دراز مدت است. به این موضوع توجه داشته باشید که موتوربرق بنزینی به دلیل تولید دی  اکسید کربن نباید در فضای بسته مورد استفاده قرار گیرد. 

ویژگی های موتور برق بنزینی 

 • توانایی کار برای مدت طولانی
 • استحکام و مقاومت بالا
 • شروع به کار بسیار راحت
 • هزینه تعمیرات پایین
 • مصرف سوخت بسیار پایین

برندهای موتوربرق بنزینی

برندهای زیادی از موتوربرق بنزینی در بازار وجود دارد. از بهترین برندهایی که در بازار وجود دارند می توان بهرونیکس(Ronix) , هیوندای(HYUNDAI) ,کنزاکس(KENZAX) , آروا(Arva)  اشاره کرد.

راهنمای خرید موتوربرق بنزینی

موتوربرق بر اساس نوع منبع تغذیه به دو نوع بنزینی و گازوئیلی تقسیم می شود که می توانید براساس دسترسی تان به بنزین یا گازوئیل یک مورد را  انخاب کنید. علاوه بر منبع تغذه موتور برق های بنزینی را می توان بر اساس کاربرد هم به دو نوع باغبانی و عمومی صنعتی تقسیم کرد. همچنین شما می توانید از قسمت فیلتر ها دوزمانه یا چهارزمانه بودن موتوربرق را هم مشخص نمایید.

کاربرد موتور برق بنزینی

موتور برق بنزینی زمانی کاربرد دارد که نیاز به برق دارید اما دسترسی به آن ندارید. موتور برق بنزینی به شما کمک می کند با مصرف بنزین به برق دسترسی پیدا کنید. در واقع موتور برق بنزینی با سوزاندن سوخت مانند بنزینی برق تولید می کند و این امکان را به شما می دهد که در هرجایی که نیاز به برق دارید از آن استفاده نمایید.

نکات استفاده از موتور برق بنزینی

در این بخش می خواهیم شما را با مهترین نکات در هنگام استفاده از موتور برق بنزینی آشنا کنیم. رعایت نکات زیر در دوان موتور برق بسیار موثر هستند بنابراین حتما به آنها توجه داشته باشید.
 1. قبل از روشن کردن موتور برق حتما روغن آن را چک کنید.
 1. اگر از موتور برق برای اولین بار استفاده می کنید و موتور برق نو است بعد از 30 دقیقه استفاده از آن روغنش را عوض کنید.
 1. در هنگام استفاده از موتور برق همیشه به چراغ روغن آن نیم نگاهی داشته باشد تا در زمان مناسب رغن آن را عوض کنید.
 1. هیچ وقت بیشتر از 60 درصد توان موتور برق را به کار نگیرید زیرا این موضوع رابطه مستقیم با کاهش عمر موتور برق دارد.
 1. با بنزین کهنه و مانده شده در باک موتور برق کار نکنید.

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

تمامی حقوق محفوظ می باشد